O društvu

Turistično društvo Tabor deluje na območju Občine Tabor. Ta je bila ustanovljena leta 1998 in obsega naslednje kraje: Tabor, Ojstriška vas, Pondor in Kapla, ki ležijo v ravninskem delu ter naselja, ki ležijo v hribovitem delu in so Miklavž pri Taboru, Črni vrh in Loke. Ob ustanovitvi občine smo krajani spoznali, da Slovenci ne vedo, kje je ta občina, saj so nas zamenjevali s stanovanjskim delom v Mestni občini Maribor, športnim delom kraja v Mestni občini Ljubljana itd.

 

Od prve ideje do realizacije, da se ustanovi društvo je minilo kar pet let. V tem času smo se posamezniki aktivno pripravljali, kakšno društvo ustanoviti, kdo bodo člani, kaj bomo počeli itd. Bilo je veliko vprašanj, še več odgovorov, a ko smo začeli ideje strnjevati, smo dobili končni odgovor: »Ustanovili bomo Turistično društvo Tabor.«

 

Na občnem zboru spomladi leta 2003 smo bili odločni, da ustanovimo društvo. Začeli smo s pripravami na statut. Naše vodilo je bilo, da kraji v naši občini postanejo čim bolj prepoznavni, kar pomeni, da moramo medse povabiti čim več turistov. Čez poletje smo spisali prvi statut in ga poslali na Upravno enoto Žalec. Kmalu smo prejeli odgovor, da ga moramo popraviti. Pa smo ga. Tokrat smo bili uspešni in 10. novembra 2003 smo bili vpisani v Poslovni register Slovenije.

 

Sledila so živahna leta, polna vzponov in padcev, a prišli smo do polnoletnosti. Pred tem pa se je zgodilo leto 2019, ko je društvo prevzela »ženska oblast«. Že ob imenovanju je povedala, da želi spremembe, da je v društvu potrebno organizirati sekcije, da se bo lahko vsak član našel v tisti, katera mu najbolj leži. Že na občnem zboru smo se odločili, da pripravimo progam društva za dve leti in finančni načrt. V program društva smo zapisali delovanje treh sekcij: Dramska sekcija, ki jo vodi Hani Zamuda; Sekcija za promocijo turizma, ki jo vodi Feliks Zamuda in Sekcijo za ohranjanje kulturnih običajev, ki jo vodi članica našega društva.

 

Mejnik v delovanju društva je bilo leto 2019. Že v letu 2020 se je začelo z realizacijo začrtanih ciljev, a kaj, ko je epidemija prekrižala naše načrte. Toda to smo dobro izkoristili. V času, ko smo bili doma, smo pripravljali informativne table, izdelovali gledališke kostume in promocijski material. Plodni so bili poletni meseci. Z veliko vnemo smo nadaljevali v letu 2021. V naše vrste so prišle mlajše osebe, ki so delovanje društva videla na svoj način. Prisluhnili smo jim in marsikatera njihova ideja se je uresničila. Ko smo že začeli žeti uspehe, smo ugotovili, da je statut star. Organizirali smo delovno skupino in začeli s spremembami. Vmes se je spremenila tudi zakonodaja in statut smo morali dobro spremeniti. Konec avgusta smo se srečali vsi člani. Premleli probleme, premetali ideja in rodil se je nov statut. Tudi tokrat smo ga posredovali na Upravno enoto Žalec. Po mesecu dni smo dobili pošti in bilo je treba vnesti vanj nekaj popravkov. Pa smo jih in konec leta dobili s strani upravne enote potrjen nov statut.

 

Pri tem mejniku v našem društvu, ko smo že praznovali polnoletnost, pa nismo ostali. Pripravili smo gradivo za pridobitev statusa društva v javnem interesu. Zopet se je zbrala delovna skupina, zavihala rokave in začeli smo z delom. Danes s ponosom povemo, da imamo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Dejavnost v sekcijah je zelo aktivna, medse smo povabili mlade, ki skrbijo za socialna omrežja, sedaj pa smo se lotili tudi z izdelavo spletne strani. Smo uspešni, a to je šele začetek poti. Gremo naprej, višje in višje …

Naše sekcije

Naše turistično društvo zajema več sekcij. Spoznajte jih.

Kulturna in sakralna dediščina

Moj kraj

Kmetijstvo in gospodarstvo

Obvestila

Kontakt

Hani Zamuda; tel. 041 393-828

Vsako sredo od 18:00 ure do 20:00 ure.

Turistično društvo Tabor

Tabor 21

SI-3304 TABOR

  • Matična št.: 1833715000
  • Davčna št.: 46433724
  • Davčni zavezanec: ne
  • Transakcijski račun: SI56 04835 0002912870

Blog

Obvestilo 1

Čas rimljanov in dramska skupina TD TABOR – Hani Zamuda

Čas rimljanov – Feliks Zamuda

Železna doba in Spodnja Savinjska dolina – Hani Zamuda