Kmetijstvo in gospodarstvo

Še pred tremi desetletji je bila podoba Spodnje Savinjske doline bistveno drugačna, kot je danes. Takrat smo spadali pod občino Žalec, danes smo samostojna občina. Veliki kompleksi njiv so krasili nasadi hmelja, potem pa so ljudje to začeli opuščati, saj so bile odkupne cene hmelja majhne, dela z njim pa veliko, zlasti pri obiranju. Delovne sile ni bilo, zato so starejši ljudje, ki so ostali na kmetijah začeli to opuščati.
Tudi v Občini Tabor nismo bili izvzeti takšnim modernim tokovom. Pa vendar se je še nekaj kmetij ohranilo. Nekatera so se preusmerila v druge dejavnosti, tudi s ponudbo oddajanja sob in drugih dejavnosti.
Še vedno pa imamo kmetije, katere so se ohranila in na katere smo zelo ponosni. S kmetijsko dejavnostjo se je spreminjala tudi gospodarska dejavnost. V občini je več samostojnega podjetništva, nekaj pa je tudi gospodarskih objektov.
Kljub vsemu naštetemu pa še vedno veliko ljudi hodi na delo v bližnje, večje kraje, največ v Celje in pa Ljubljano.