Moj domači kraj

Kraji: Tabor, Črni vrh, Kapla, Loke, Miklavž pri Taboru, Ojstriška vas in Pondor so kraj v Občini Tabor. Občina leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in meji na občine Vransko, Braslovče, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Občina se deli na dva značilna dela. Ravninski del obsega naselja Kapla, Ojstriška vas, Pondor in Tabor. Naselja so strnjena in jih obdaja prvovrstna kmetijska zemljišča.
Hriboviti del občine sestavljajo naselja Črni vrh, Miklavž pri Taboru in Loke. Gre večinoma za razložena naselja, veliko pa je tudi samotnih kmetij. Hriboviti del občine je naravno izjemno pester, s travnikov in jas pa se odpirajo čudoviti razgledi proti Savinjski dolini in naprej proti Kamniškim Alpam. Območje je obljudeno zlasti ob lepem vremenu, kjer tu srečamo številne pohodnike in kolesarje.
Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom (z gojenjem hmelja in drugih poljščin), z delom v bližnjih krajih (Celju in Ljubljani) in podjetništvom. V občini živi ca 2.000 prebivalcev.
Občina meri 35 km2, ustanovljena je bila leta 1998, občinski praznik, ki ga v občini praznujemo pa je 24. april. Glede na gornji opis in razdelitev občine na ravninski del in hribovit, je temu sledila razdelitev tudi na katastrske občine. Tako imamo k. o. Ojstriška vas, Črni Vrh in Miklavž. Pod k. o. Ojstriška vas pripadajo parcele v ravninskem delu, medtem ko pod k. o. Črni Vrh in Miklavž pa spadajo parcele v hribovitem delu.
V občini deluje 19 društev. To so: Čebelarsko društvo Tabor; Društvo bivših svetnikov in županov Občine Tabor; Društvo podeželske mladine Tabor; Društvo upokojencev Tabor; Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor; Društvo žena in deklet Občine Tabor; Judo klub Shido; Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor; Kulturno društvo Zupan Jernej; Kulturno umetniško društvo Zaka` pa ne; Lovska družina Tabor; Pevsko društvo Tabor; PGD Kapla – Pondor; PGD Loke; PGD Ojstriška vas – Tabor; Planinsko društvo Tabor; Turistično društvo Gušt Tabor; Turistično društvo Tabor in Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, Krajevna organizacija Tabor.